پایگاه اطلاع رسانی حقوق

مشاوره حقوقی عدل گستر منیره کامران

پایگاه اطلاع رسانی حقوق

مشاوره حقوقی عدل گستر منیره کامران

خدایا همواره تو را سپاس می گذارم ، که هر چه در راه تو و در راه پیام تو پیشتر می روم و بیشتر رنج می برم ، آنها که باید مرا بنوازند ، می زنند ، آنها که باید همگامم باشند ،سد راهم می شوند، آنها که باید حق شناسی کنند ،حقکشی می کنند، آنها که باید دستم را بفشارند ، سیلی می زنند ، آنها که باید در برابر دشمن حمله کنند ، پیش از دشمن حمله میکنند و آنها که باید در برابر سم پاشی های بیگانه ستایشم کنند ، تقویتم کنند، امیدوارم کنند و تبرئه ام کنند ، سرزنشم می کنند ، تضعیفم می کنند ، نومیدم می کنند ،متهمم می کنند، تا در راه تو از از تنها پایگاهی که چشم یاری دارم و پاداشی ،نومید شوم ، چشم ببندم ، رانده شوم …تا تنها امیدم تو شود چشم انتظارم تنها به روی تو باز ماند ، تنها از تو یاری طلبم ، تنها از تو پاداش گیرم ، در حسابی که با تو دارم شریکی نباشد تا :

تکلیفم با تو روشن شود ، تا تکلیفم با خودم معلوم گردد تا حلاوت اخلاص را که هر دلی اگر اندکی چشید ، هیچ قندی در کامش شیرین نیست _ بچشم .


نویسندگان
آخرین نظرات

۱۱۰ ضرب المثل حقوقی عبارتند از :

منیره کامران | شنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۲، ۰۵:۴۵ ب.ظ

۱۱۰ ضرب المثل حقوقی عبارتند از :


1_قانون سه روز پیرتر از دنیاست (استونی)

 

2_قلم و جوهر بهترین شهودند (پرتقالی)

 

3_ قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد (المانی)

 

4_حقیقت ، دختر زمان است  (ایتالیایی)

 

5_قانون غالبا دندان خود را نشان میدهد ولی گاز نمی گیرد (انگلیسی) 

 

6_حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند (عبری)

 

7_حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست (ایتالیایی)

 

8_حرف حق شمشیری است برنده (فارسی) 

 

9_قاضی که بی گناهی را محکوم  سازد , وجدان خود را محکوم کرده است (سوئدی)

 

10_حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است (چینی) 

 

11_قانون چاه بی انتهاست ، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است (چینی) 

 

12_قاضی خوب همسایه بد است (امریکائی)

 

13_قانون روی میز است و عدالت زیر میز (استونی) 

 

14_قانون مانند تار عنکبوت است ، سوسک از ان رد میشود ولی مگس گرفتار میگردد (چک)

 

15_قانون همه را می لیسد (اسکاتلندی)

 

 16_حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت میکند (انگلیسی)

 

17_حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند (اسپانیائی) 

 

 18_حق شناسی بار سنگینی است (اسکاتلندی)

 

19_حق بالاتر از قانون است (روسی) 

 

20_قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند , قانون نیست (انگلیسی)

 

 21_حقیقت در ته چاه نهفته است (فرانسوی)

 

 22_حقیقت گرزی است که فرود می اید و همه را میکشد (فرانسوی)

 

23_حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است (المانی) 

 

 24_حقیقت ، بهتر از طلاست (انگلیسی)

 

 25_حقیقت ، مهر خداست (عبری)

 

 26_حقیقت نیش می زند و دروغ درمان میکند (ایتالیایی)

 

27_حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود میترساند (المانی)

 

۲۸ـ اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس (چینی)

 

۲۹ـ انکه تهمت میزند هزار بار میکشد ولی قاتل فقط یک بار میکشد (چینی)

 

۳۰ـ اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می شود ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می شود (عبری)

 

۳۱ـ از شوخی قاضی فقط خودش می خندد و همنشینش (ایتالیایی)

 

۳۲ـ بی عدالتی بها ندارد (استونی)

 

۳۳ـ بی عدالتی دایه پزشک است (المانی)

 

۳۴ـ تمام براهین دادگاهی قابل قبولند (ترانسوال)

 

۳۵ـ تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می شود (فارسی)

 

۳۶ـ اگر در جوانی سوزنی بدزدی در پیری پول خواهی دزدید (چینی)

 

۳۷ـ اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید تا پایان عمر به شما خواهد چسبید (انگلیسی)

 

۳۸ـ تمام قوانین عادلانه نیست (اسکاتلندی)

 

۳۹ـ افتابه دزدها را به دار می اویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم (المانی)

 

۴۰ـ اگر میخواهی قاضی خوبی باشی باید به حرف های همه گوش بدهی (برزیلی) 

 

۴۱ـ جهنم و محکمه عدالت همیشه باز هستند (المانی)

 

۴۲ـ از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه (فرانسوی)

 

۴۳ـ ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی بزرگتر (فرانسوی)

 

۴۴ـ انکه میدزدد به دار اویخته نمیشود بلکه انکه گرفتار میگردد به دار اویخته میشود (چک)

 

۴۵ـ چو بد کردی مشو ایمن ز افات   که واجب شد طبیعت را مکافات (فارسی)

 

۴۶ـ حق با زور است (انگلیسی)

 

47_هر جا که جامعه باشد ، حقوق هم است (لاتینی)

 

48_ اگر میخواهی بر اسرار مردی واقف شوی ، فقط از همسایگانش سوال کن (چینی)

 

۴۹ـ انسان نباید با چکش اهنین در خانه قاضی را بزند (المانی)

 

50_تمام اختلافات از « آری » و « نه » بر میخیزد (فرانسوی)

 

۵۱ـ برای انکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو (انگلیسی)

 

۵۲ـ خدا می خواست ادمیان را تنبیه کند و قضاوت را به جانشان انداخت (روسی)

 

۵۳ـ «اشتباه» می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ولی «حقیقت» در یک دروازه گیر می کند (اتازونی)

 

54_عدالت همیشه گرسنه است (بلغارستانی)

 

55_دل انسان اهن است و قوانین کشور کوره (چینی)

 

56_دزد مرتکب فقط یک جنایت شده , و انکه مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت(زیرا به دیگران تهمت دزدی می زند) (ارمنی)

 

57_شوهر قانون است برای همسرش (روسی)

 

58_دزد به دزد میزند خدا خنده اش می گیرد (فارسی)

 

59_دزد , بازار را اشفته می خواهد (فارسی)

 

60_شمشیر عدالت غلاف ندارد (فرانسوی)

 

61_صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از بین می برد (یوگسلاوی)

 

62_دزد از خانه مفلس خجل اید بیرون (فارسی)

 

63_عدالت از انچه در قانون نوشته شده معلوم می شود (چینی)

 

64_فقط پزشکان می توانند ادم بکشند و از کیفر در امان باشند (اسلواکی)

 

65_عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالیکه مستحق فقط یک ضربه است (بلژیک)

 

66_دزد ناشی به کاهدان می زند (فارسی)

 

67_دزد راه باش ، دزد سفره مباش (اذربایجانی)

 

68_عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند (برنئو)

 

69_وقتی که رفیق ، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند (ایتالیایی)

 

70_دزدان بزرگ افتابه دزد را به دار می اویزند (چک)

 

71_عدالت بهتر از عبادت است (عبری)

 

72_دادگستری خیلی زیاد ، غالبا ستم خیلی زیاد است (فرانسوی)

 

73_عدالت کور است و کسی را نمی بیند (انگلیسی)

 

74_دزد خوب نگهبان خوب می شود (نگروئی)

 

75_روباه نباید موقع محاکمه مرغ قاضی دادگاه باشد (چینی)

 

76_ستم بر ستم پیشه عدل است و داد (فارسی)

 

77_ عرف و عادت قانون ثانوی است (لاتینی)

 

78_عرف و عادت قوی تر از قانون است (روسی)

 

۷۹_گواه شاهد صادق در استین باشد (فارسی)

 

۸۰_مهربانی بزرگتر از قانون است (چینی)

 

۸۱_مراسم و قانون همسایه یکدیگرند (مونتونگروئی)

 

۸۲ـ وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می کند (ترکی)

 

۸۳ـ وصیت نامه خطرناک تر از پزشک است , بسیاری از افراد بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده اند تا به علت بیمار بودن (اسپانیولی)

 

۸۴ـ وکلا مانند درشکه چی ها نیستند ، انها انعامشان را قبل از حرکت می گیرند (اتازونی)

 

۸۵ـ وجدان بد در ان واحد تهمت زننده ، قاضی ، شاهد و به دارزننده است (هلندی)

 

۸۶ـ هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش می گذارند (چینی)

 

۸۷ـ هر کس بر بازوی عدالت بایستد با مغز بر زمین می افتد (چینی)

 

۸۸ـ وقتی که سراغ طبیب می روی سراغ قاضی هم برو تا وصیت نامه ات را تهیه کند (المانی)

 

۸۹ـ وکیل خوب همسایه بد است (فرانسوی)

 

۹۰ـ یک جیب پر از حق احتیاج به یک جیب پر از طلا دارد (چک)

 

۹۱ـ یک قاضی و چرخ گاری باید خوب چرب شوند (المانی)

 

۹۲ـ هرکجا قدرت هست در انجا قاضی هست (روسی)

 

۹۳ـ هیچ سارقی بدتر از یک کتاب بد نیست (ایتالیایی)

 

۹۴ـ وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند (روسی)

 

۹۵ـ وارث وارث من , وارث من است (لاتینی)

 

۹۶ـ وجدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است (ایتالیایی)

 

۹۷ـ هرگز با مرد نیرومند کشتی مگیر و مرد پولدار را به دادگاه مکشان (لاتویا)

 

۹۸ـ هر کس پول دارد بر حق است (لتوانی)

 

۹۹ـ هیچ قاضی ایی نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پر شده باشد (مونتونگرویی)

 

۱۰۰ـ یک دست پر از پول قوی تر از دو دست پر از حقیقت است (سوئدی)

 

۱۰۱_مکندگان خون مردم دو گونه اند : زالوها و ماموران مالیات (فرانسوی)

 

۱۰۲_وجدان اگر زخمی شد دیگر خوب شدنی نیست (چینی)

 

۱۰۳_وقتی که متهم قاضی شود فاتحه قانون خوانده شود (چینی)

 

۱۰۴_وقتی که قاطر قاضی می میرد همه به تشعییع جنازه اش می روند ولی وقتی که خود قاضی می میرد هیچ کس به تشعییع جنازه اش نمی رود (تازی) 

 

۱۰۵ـ وجدان یگانه محکمه ایست که در ان به وکیل دادگستری احتیاجی نیست (انگلیسی)

 

۱۰۶ـ هرانچه حاکم عادل کند همه داد است (فارسی)

 

۱۰۷ـ همه برای عدالت ارزش قائلند ولی وقتی که می اید در را به رویش می بندند (سوئدی)

 

۱۰۸ـ ممکن است به حقیقت تو سری زد ولی هرگز نمیتوان خفه اش کرد (لاتینی)

 

۱۰۹ـ دیوانه جریمه می دهد و عاقل رشوه (اذربایجانی)

 

۱۱۰ـ قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند (لاتینی)

توجه : تمام ضرب المثل های فوق از بخشی از کتاب « گلچینی از ضرب المثل های جهان » وام گرفته شده است .

نام کتاب : گلچینی از ضرب المثل های جهان ؛

مولف : دکتر سیف الله اسدی ( عضو هیات علمی دانشکده پزشکی ) ؛

ناشر : اشجع ـ مارال .

منبع وبلاگ دنیای حقوق
 • منیره کامران

نظرات  (۴)

خانم کامران

شما همون خانم کامراندین گه مین شهرداری مدیر روابط عمومیو؟

اگه نیدین و ادرس وبلاگژ  بلددین به مو خبر هاددین لطفا..ممنون

پاسخ:
سلام. خیر . بنده از وبلاگ ایشان اطلاعی ندارم
البته فراموش نشود که

آفتاب هیچ وقت پشت ابر نمی ماند...!!!
سلام طاعات شما هم قبول..
خانم کامران عرض کردم نه کامرانی....تو شهرداری قسمت روابط عمومی مشغولند انگار منظور ایشان بود
در هر حال ممنون
مراقب خوبیهاتون باشید
پاسخ:
ممنون
 • مردمان رباط
 • بنام خدا و با سلام

  با پاسخی به شبهه «ایثار» به روزیم (مشکلات یک خنثی)

  خوشحال میشیم نظر شما رو هم بدونیم

  التماس دعا

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی