پایگاه اطلاع رسانی حقوق

مشاوره حقوقی عدل گستر منیره کامران

پایگاه اطلاع رسانی حقوق

مشاوره حقوقی عدل گستر منیره کامران

خدایا همواره تو را سپاس می گذارم ، که هر چه در راه تو و در راه پیام تو پیشتر می روم و بیشتر رنج می برم ، آنها که باید مرا بنوازند ، می زنند ، آنها که باید همگامم باشند ،سد راهم می شوند، آنها که باید حق شناسی کنند ،حقکشی می کنند، آنها که باید دستم را بفشارند ، سیلی می زنند ، آنها که باید در برابر دشمن حمله کنند ، پیش از دشمن حمله میکنند و آنها که باید در برابر سم پاشی های بیگانه ستایشم کنند ، تقویتم کنند، امیدوارم کنند و تبرئه ام کنند ، سرزنشم می کنند ، تضعیفم می کنند ، نومیدم می کنند ،متهمم می کنند، تا در راه تو از از تنها پایگاهی که چشم یاری دارم و پاداشی ،نومید شوم ، چشم ببندم ، رانده شوم …تا تنها امیدم تو شود چشم انتظارم تنها به روی تو باز ماند ، تنها از تو یاری طلبم ، تنها از تو پاداش گیرم ، در حسابی که با تو دارم شریکی نباشد تا :

تکلیفم با تو روشن شود ، تا تکلیفم با خودم معلوم گردد تا حلاوت اخلاص را که هر دلی اگر اندکی چشید ، هیچ قندی در کامش شیرین نیست _ بچشم .


نویسندگان
آخرین نظرات

۶ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر ‌در قانون مدنی

منیره کامران | سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۲، ۰۹:۲۹ ب.ظ
توصیه قبل از خواندن:
 آنچه در زیر می‌آید، مواد قانونی است اما توصیه ما به همه زنان و مردان آن است که صمیمیت را اصل اول در زندگی قرار دهند و استفاده از موارد ذیل الذکر را تنها به شرایطی موکول کنند که امکان تداوم زندگی صمیمانه وجود نداشته باشد.
    
    پس از ازدواج، هر یک از زن و شوهر قانونا نسبت به یکدیگر دارای وظایفی ‌می‌شوند و مکلفند حقوق دیگری را محترم شمرده و رعایت کنند.‌‌ البته باید پذیرفت که در امور مربوط به زن‌ ‌و شوهر قبل از قانون و قواعد الزام آور حقوقی، اخلاق و ‌فطرت پاک انسان ها معیار و‌ ‌ملاک یک زندگی همراه با آسایش است و هیچ گاه نمی توان با الزامات ‌قانونی و احکام‌ ‌دادگاه دوام و بقای یک خانواده را تضمین کرد. به گزارش ایسکانیوز، به هر حال قانون مدنی جمهوری ‌اسلامی‌ ‌ایران برای تعیین حدود وظایف و حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر مقرراتی را وضع کرده‌ ‌که ‌به آنها می پردازیم.‌ ‌
    
    1‌-‌زن و شوهر مکلف به داشتن روابط انسانی بوده و‌ ‌باید تمام تلاش خود را جهت تحکیم مبانی ‌خانواده و پرورش فرزندان به‌ ‌کارگیرند.‌ ‌
    
    2‌-‌در عقد دائم نفقه زن که عبارت‌است از مسکن، لباس، غذا، اثاث، هزینه‌ ‌درمان و ... بر عهده شوهر ‌است حتی اگر زن از نظر مالی غنی و یا دارای درآمد و شغل‌ ‌دولتی باشد. در ازدواج موقت زن حق ‌نفقه ندارد مگر اینکه برقراری نفقه بین زن و شوهر‌ ‌شرط شود و یا اصولا عقد بر مبنای وجود نفقه برای ‌زن و استحقاق بر آن تنظیم و جاری‌ ‌شده باشد.‌ ‌3‌-‌زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند اقامت کند مگر آنکه اجازه‌ ‌اختیار تعیین منزل در عقدنامه ‌به زن داده شده باشد یا اینکه بودن زن و شوهر در یک‌ ‌منزل برای زن خطر جانی یا مالی و یا شرافتی ‌داشته باشد که در این صورت زن می تواند‌ ‌مسکن جداگانه ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این ‌علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار‌ ‌کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.‌ ‌
    
    4‌-‌زن حق دارد در صورت خودداری شوهر‌ ‌از پرداخت نفقه به دادگاه رجوع کند و دادگاه مکلف است ‌میزان نفقه زن را بر مبنای‌‌وضعیت زن و متناسب با شان خانوادگی و اجتماعی او تعیین کند و شوهر را ‌به پرداخت آن‌ ‌الزام کند. چنانچه شوهر از اجرای حکم دادگاه خودداری کند زن حق دارد برای طلاق به‌ ‌دادگاه دادخواست بدهد و دادگاه شوهر را به طلاق همسرش اجبار خواهد کرد.‌ ‌
    
    5‌-‌اگر‌ ‌شوهر از پرداخت نفقه همسرش ناتوان باشد زن حق دارد مانند مورد بالا به دادگاه‌ ‌مراجعه کند و ‌از شوهر طلاق بگیرد.‌ ‌
    
    6‌-‌شوهر حق دارد زن خود را از انجام حرفه یا‌ ‌صنعتی که منافی مصالح خانوادگی است یا مخالف ‌حیثیات او یا همسرش است منع کند. البته‌ ‌زن هم حق دارد برای این موضوع به دادگاه مراجعه کند و ‌اگر ثابت شد که شغل زن مخالف‌ با شان و حیثیت او یا همسرش نیست با حکم دادگاه می تواند به ‌شغل خود باز‌ ‌گردد.‌ ‌
    
    7‌-‌زن حق دارد مستقلا در دارایی خود هر گونه تصرفی کند برای مثال زن می‌ ‌تواند سهم‌الارث پدری‌اش را به سایر ورثه یا دیگران ببخشد و شوهر حق مداخله در این‌ ‌امور را نخواهد داشت.‌ ‌
    
    8‌-‌زن یا شوهر حق دارند هنگام عقد هر گونه شرط معقول و‌‌ ‌مشروعی را به عقد اضافه کنند برای ‌مثال شرط شود که هرگاه شوهر، همسر دیگری اختیار‌ ‌کرد زن، وکیل شوهر برای طلاق باشد.‌ ‌
    
    9‌-‌زن حق دارد تا زمانی که مهریه به او پرداخت‌ ‌نشده از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع ‌کند به شرط آنکه مهریه دارای‌ ‌اجل و زمان نباشد و به اصطلاح حال باشد پس اگر مهریه زن پرداخت ‌مبلغ ... ریال برای‌ ‌دو سال بعد از عقد باشد مهریه زن موجل است نه حال و بنابراین زن حق ندارد از ‌انجام‌ ‌وظایف خود امتناع کند. باید توجه داشت اگر زن به واسطه عدم پرداخت مهریه از انجام‌وظایف ‌خود در مقابل شوهر خودداری کرد این امر مانع از استحقاق برای دریافت نفقه‌ ‌نیست.‌ ‌
    
    10‌-‌نفقه زنی که به طلاق رجعی مطلقه شده در زمان عده بر عهده شوهر است.‌‌البته اگر زن ناشزه ‌باشد (نافرمان) و در این حالت از شوهر طلاق بگیرد نفقه، به او‌ ‌تعلق نمی گیرد و اگر عده زن به ‌واسطه فسخ نکاح یا طلاق او رجعی نباشد حق نفقه ندارد‌ ‌مگر آنکه از شوهر حامله باشدکه در این ‌صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد.
  • منیره کامران

صلح چیست؟

منیره کامران | دوشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۵ ق.ظ

مقاله حاضر با توجه به اینکه اکثر مخاطبین مجله که سران دفاتر اسناد رسمی، دفتریاران، همکاران ثبتی و حقوقدانان علاقه‌مند به نحوه تنظیم اسناد می‌باشند، نگارش یافته مبحث صلح را ضمن بررسی تئوری و حقوقی آن بیشتر به صورت کاربردی و اسنادی که تحت عنوان صلح در دفاتر اسناد رسمی برای افراد جامعه تنظیم می‌شود با ارائه نمونه اسناد تنظیمی در شقوق مختلف آن بررسی خواهیم کرد.
واژگان کلیدی: صلح، مصالح، متصالح، مورد صلح، حق انتفاع، منافع مادام‌الحیات
 
صلح: در لغت به معنای تراضی میان متنازعین و سازش و توافق آمده است.
صلح در اصطلاح حقوقی: عبارت از تراضی و تسالم بر امری است خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن.
قانون مدنی کشورمان در مقام تعریف عقد صلح برنیامده و آن را تعریف نکرده است و فقط به کاربرد عقد صلح اشاره دارد که برای رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی به کار می‌رود.
فصل هفدهم قانون مدنی از مواد 752 الی 770 به عقد صلح و شرایط و شقوق آن اختصاص یافته است.
ماده 752 این قانون بیان می‌دارد «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود».
  • منیره کامران

قیمت زندگی

منیره کامران | شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۲، ۰۳:۰۸ ب.ظ

راستی؛ هیچ وقت از خودت پرسیدی قیمت یه روز زندگی چنده؟
تموم روز رو کار می کنیم و آخرشم از زمین و زمان شاکی هستیم
که از زندگی خیری ندیدیم . . .
شما رو به خدا تا حالا از خودتون پرسیدید:
قیمت یه روز بارونی چنده؟
.

ادامه ی مطلب رو از دست نــده . . !


.

  • منیره کامران

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای

شماره۱/۷۸۲۷/۱۵۲/۱۱۰                                                               ۱۸/۲/۱۳۹۲
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

  • منیره کامران

آیا تا به حال حس قران را لمس کرده اید؟

منیره کامران | شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۲، ۰۲:۴۴ ب.ظ

قرآن !

من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه مان آوازت بلند می شود همه از هم می پرسند " چه کس مرده است؟
چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا ترا برای مردگان ما نازل کرده است .
قرآن !

من شرمنده توام اگر ترا از یک نسخه عملی به یک افسانه موزه نشین مبدل کرده ام .
یکی ذوق می کند که ترا بر روی برنج نوشته،‌ یکی ذوق میکند که ترا فرش کرده ،‌یکی ذوق می کند که ترابا طلا نوشته ، ‌یکی به خود می بالد که ترا در کوچک ترین قطع ممکن منتشر کرده و … آیا واقعا خدا ترا فرستاده تا موزه سازی کنیم ؟
قرآن!

من شرمنده توام اگر حتی آنان که تو را می خوانند و ترا می شنوند ،‌ آن چنان به پایت می نشینند که خلایق به پای موسیقی های روزمره می نشینند .. اگر چند آیه از تو را به یک نفس بخوانند مستمعین فریاد می زنند ” احسنت …! ” گویی مسابقه نفس است …
قرآن !‌

من شرمنده توام اگر به یک فستیوال مبدل شده ای حفظ کردن تو با شماره صفحه ،
‌خواندن تو آز آخر به اول ،‌یک معرفت است یا یک رکورد گیری؟ ای کاش آنان که ترا حفظ کرده اند ، ‌حفظ کنی ، تا این چنین ترا اسباب مسابقات هوش نکنند .

خوشا به حال هر کسی که دلش رحلی است برای تو .

آنان که وقتی ترا می خوانند چنان حظ می کنند ،‌ گویی که قرآن همین الان به ایشان نازل شده است. آنچه ما با قرآن کرده ایم تنها بخشی از اسلام است که به صلیب جهالت کشیدیم.

  • منیره کامران

متن کامل قانون جدید شورای حل اختلاف

منیره کامران | شنبه, ۶ مهر ۱۳۹۲، ۰۸:۵۰ ق.ظ

مبحث اول: مقررات عمومی
ماده 1 به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.
تبصره  تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می باشد.
ماده 2 رئیس کل دادگستری استان می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده 3 هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو عل یالبدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسوول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یامعاون ذی ربط وی صادر می شود.
ماده 4 در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا می تواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد.

  • منیره کامران