پایگاه اطلاع رسانی حقوق

مشاوره حقوقی عدل گستر منیره کامران

پایگاه اطلاع رسانی حقوق

مشاوره حقوقی عدل گستر منیره کامران

خدایا همواره تو را سپاس می گذارم ، که هر چه در راه تو و در راه پیام تو پیشتر می روم و بیشتر رنج می برم ، آنها که باید مرا بنوازند ، می زنند ، آنها که باید همگامم باشند ،سد راهم می شوند، آنها که باید حق شناسی کنند ،حقکشی می کنند، آنها که باید دستم را بفشارند ، سیلی می زنند ، آنها که باید در برابر دشمن حمله کنند ، پیش از دشمن حمله میکنند و آنها که باید در برابر سم پاشی های بیگانه ستایشم کنند ، تقویتم کنند، امیدوارم کنند و تبرئه ام کنند ، سرزنشم می کنند ، تضعیفم می کنند ، نومیدم می کنند ،متهمم می کنند، تا در راه تو از از تنها پایگاهی که چشم یاری دارم و پاداشی ،نومید شوم ، چشم ببندم ، رانده شوم …تا تنها امیدم تو شود چشم انتظارم تنها به روی تو باز ماند ، تنها از تو یاری طلبم ، تنها از تو پاداش گیرم ، در حسابی که با تو دارم شریکی نباشد تا :

تکلیفم با تو روشن شود ، تا تکلیفم با خودم معلوم گردد تا حلاوت اخلاص را که هر دلی اگر اندکی چشید ، هیچ قندی در کامش شیرین نیست _ بچشم .


نویسندگان
آخرین نظرات

۸ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

زود قضاوت نکنیم ؟

منیره کامران | يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۴۷ ق.ظ
 
زن جوانی در سالن فرودگاه منتظر پروازش بود. چون هنوز چند ساعت به پروازش باقی مانده بود، تصمیم گرفت برای گذراندن وقت کتابی خریداری کند. او یک بسته بیسکوئیت نیز خرید و بر روی یک صندلی نشست و در آرامش شروع به خواندن کتاب کرد.

مردی در کنارش نشسته بود و داشت روزنامه می‌خواند. وقتی که او نخستین بیسکوئیت را به دهان گذاشت، متوجه شد که مرد هم یک بیسکوئیت برداشت و خورد. او خیلی عصبانی شد ولی چیزی نگفت. پیش خود فکر کرد : بهتر است ناراحت نشوم. شاید اشتباه کرده باشد.

ولی این ماجرا تکرار شد. هر بار که او یک بیسکوئیت برمی‌داشت، آن مرد هم همین کار را می‌کرد. اینکار او را حسابی عصبانی کرده بود ولی نمی‌خواست واکنشی نشان دهد. وقتی که تنها یک بیسکوئیت باقی مانده بود، پیش خود فکر کرد : حالا ببینم این مرد بی‌ادب چکار خواهد کرد؟ مرد آخرین بیسکوئیت را نصف کرد و نصفش دیگرش را خورد. این دیگه خیلی پرروئی می‌خواست! زن جوان حسابی عصبانی شده بود.

در این هنگام بلندگوی فرودگاه اعلام کرد که زمان سوار شدن به هواپیماست. آن زن کتابش را بست، چیزهایش را جمع و جور کرد و با نگاه تندی که به مرد انداخت از آنجا دور شد و به سمت دروازه اعلام شده رفت. وقتی داخل هواپیما روی صندلی‌اش نشست، دستش را داخل ساکش کرد تا عینکش را داخل ساک قرار دهد و ناگهان با کمال تعجب دید که جعبه بیسکوئیتش آنجاست، باز نشده و دست نخورده!

خیلی شرمنده شد! از خودش بدش آمد ... یادش رفته بود که بیسکوئیتی که خریده بود را داخل ساکش گذاشته بود. آن مرد بیسکوئیت‌هایش را با او تقسیم کرده بود، بدون آن که عصبانی و برآشفته شده باشد! در صورتی که خودش آن موقع که فکر می‌کرد آن مرد دارد از بیسکوئیت‌هایش می‌خورد خیلی عصبانی شده بود. و متاسفانه دیگر زمانی برای توضیح رفتارش و یا معذرت‌خواهی نبود.


همیشه به یاد داشته باشیم که چهار چیز است که نمی‌توان آن‌ها را دوباره بازگرداند :

1. سنگ ........ پس از رها کردن!

2. سخن ............. پس از گفتن!

3. موقعیت ... پس از پایان یافتن!

4. و زمان ........ پس از گذشتن!
 
  • منیره کامران

فقر بیکاری شکاف طبقاتی انفجار رفتاری را رقم میزند؟

منیره کامران | دوشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۳، ۰۶:۰۶ ب.ظ

xXnmPwI6oAyfftmEEY

  • منیره کامران

هزینه آب برق گاز تلفن اماکن مذهبی رایگان شد؟

منیره کامران | جمعه, ۵ دی ۱۳۹۳، ۰۸:۲۹ ب.ظ


گروه جامعه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی معافیت‌هایی را برای مساجد، حسینیه‌ها، حوزه‌های علمیه، امامزاده‌ها و معابد اقلیت‌های دینی به تصویب رساندند.

 
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه سه شنبه 18 اذر 93 پارلمان موارد ارجاعی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مورد بحث و بررسی قرار دادند. نمایندگان در جلسه اپاراگراف الحاقی به بند ز ماده یک را اصلاح و به ابتدای ماده 21 ملحق کردند که به موجب آن همچنین فضای اصلی مساجد، حسینیه ها، موسسات قرآنی، حوزه های علمیه، گلزار های شهدا، امامزاده ها و خانه های عالم روستاها، معابد اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی علاوه بر معافیت فوق از هزینه مصارف ماهانه معاف هستند و شامل موارد تجاری وابسته به آنها خواهد شد.
 
  • منیره کامران

انتقال سر قفلی

منیره کامران | جمعه, ۵ دی ۱۳۹۳، ۰۸:۲۳ ب.ظ

انتقال سرقفلی توسط احدی از ورثه

مستاجر یک باب مغازه که تابع قانون سال 1356 بوده ، فوت نموده و دارای چندین نفر ورثه بوده است . احد از وراث ، مدتی بعد از فوت پدر ، مغازه را به غیر انتقال داده است . موجر چندی بعد متوجه انتقال به غیر شده و دادخواست تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر را مطرح نموده و وراث دیگر دفاعاً اظهار داشته اند که انتقال مورد اجاره بدون رضایت آنها صورت گرفته و دخالتی در این انتقال نداشته اند . تکلیف دادگاه در قبال دعوای تخلیه چیست؟

در مورد محل های کسب و پیشه ، چنانچه در قرارداد اجاره حق واگذاری مورد اجاره به غیر ، از مستاجر سلب شده و مستاجر بون رضای مالک ، مورد اجاره را به غیر انتقال دهد ، در صورتی که مالک مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه به لحاظ انتال به غیر بنماید و دادگاه انتقال مورد اجاره به غیر را احراز کند ، با توجه به قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تکلیفی جز صدور حکم تخلیه ندارد . عدم دخالت و عدم توافق سایر وراث در انتقال مورد به غیر ، تاثیری در صدور حکم تخلیه نسبت به سهم انتقال دهنده ندارد .

«نظریه مشورتی شماره 3494/7 مورخ 23/5/1375 اداره حقوقی دادگستری»

شخصی در سال 1347 یک باب مغازه را از مستاجر سابق با تنفیذ مالک تحت عنوان خرید سرقفلی خریداری می کند و به علت کهولت سن یکی از فرزاندان خود را جهت کمک و اداره مغازه با خود همراه می کند و به کار می گمارد و خود نیز به در مغازه حضور می یابد و نظارت مستقیم اعمال می کند. مع الوصف بعداز گذشت چندین سال در سال 1371 فرزند مذکور با سوء استفاده از غیبت و بیماری پدر ، مغازه را به صورت عادی (سالیانه) به دیگری به اجاره واگذار می کند . شکایت و نیز اظهارنامه پدر حاکی از عدم رضایت وی می باشد . متاسفانه در همان سال پدر فوت می کند و شکایات ایشان بی نتیجه باقی می ماند . وراث (پدر) دادخواست را تحت عنوان ابطال اجازه نامه علیه مستاجر به استناد مواد 247 و 256 قانون مدنی مطرح می کنند. دادگاه نیز بعد از احراز فضولی بودن معامله قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین حق کسب و پیشه صادر می کند ، سوال این است که :

با توجه به موارد معنونه در فوق  و با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 که شرط شمول این قانون را تصرف متصرف به منظور اجاره دانسته و نیز با توجه به نظر مشورتی شماره 93/7 مورخ 17/3/1378 که اداره مغازه فرزند توسط پدر را موجب ایجاد حق کسب و پیشه برای او (پدر) نمی داند و نیز امعان نظر در این موضوع که حق کسب پیشه ، یک حق قائم به شخص می باشد و انتقال آن جز به صورت قهری و یا ناقل قانونی امکان پذیر نیست ، آیا صدور این قرار توجیه قانونی دارد؟ استدلال و استنادات آن را مرقوم فرمایید.

  • منیره کامران

شخص ثالث کیست؟

منیره کامران | جمعه, ۵ دی ۱۳۹۳، ۰۸:۲۰ ب.ظ

چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
 
منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیع‌نامه عادی) در این صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر ازجمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.
 
« اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد.»

  • منیره کامران

دلم گرفته؟

منیره کامران | جمعه, ۵ دی ۱۳۹۳، ۰۸:۱۷ ب.ظ

بعضی رفتارها باعث میشود ویندوزم دیگر بالا نیاید و دوست داشته باشم سخت افرازانه تادیب کنم دیگران را!

نمونه هایش: آدم هایی که پارتی بازی میکنند توی صف نان و مرغ! آدم هایی که از شیرمرغ تا جان آدمیزاد اخبار را میبینند وبعد زرتی کانال را عوض میکنند و میگویند "همه شون دروغ میگن". دکترهایی که هنوز دردت را نپرسیده اند خودکار دستشان میگیرند و دفترچه را باز میکنند. مجلاتی که مدام فوتبالیست ها و بازیگران را روی جلد میبرند آن هم با تصاویر آتلیه آی و....

اما رفتارهایی دیده ام که باورم میشود به قول احمد شاملو"انسان دشواری وظیفه است".

مصداق هایش:کارمندهایی که وظیفه شان را به درستی انجام میدهند چه رییسشان باشد چه نباشد. پدرم که تا سالیان سال سهم صبحانه اش را در اداره تا زیرزمین میبرد و به آبدارچی پیر و نابینایشان میداد. دوستانی که گاهی تماس میگیرند و میگویند"فقط خواستم صدات رو بشنوم". راننده هایی که راه میدهند به دیگران. راننده تاکسی هایی که اول صبح نمی گویند "اگر پول خرد داری سوار شو". نابیناها و معلولینی که دستفروشی میکنند اما گدایی نه. کسانی که اگر آقا باشی و کنارشان بنشینی توی تاکسی توهین آمیز خودشان را نمیکشند آن طرف تر یا بدتر اینکه اگر خانم باشی و کنارشان بنشینی توی تاکسی از اول تا آخر مسیر با گوشه چشم نگاهت نمیکنند و حتی وحشتناک تر اینکه سر پیچ ها و به بهانه پیچ ها خودشان را نمی اندازند روی تو .کسانی که موقع پخش سرود ملی زیر لب زمزمه اش میکنند. قاریانی که توی جلسات اداری معنای قرآن را هم میخوانند. آدم هایی که خودشان را به آن راه نمیزنند. پزشک هایی که نحوه مصرف داروها را حالی میکنند به بیمارها. دکترهایی که خوش وبش میکنند با مریض هایشان. آدم هایی که فقط دنبال" نون" نیستند. آدم هایی که "خیر"ی ست در "خیر"گفتنشان......

  • منیره کامران

تضییع حقوق زنان ؟؟؟؟؟

منیره کامران | جمعه, ۵ دی ۱۳۹۳، ۰۸:۱۵ ب.ظ
دخبر : 5051
تاریخ مخابره :    ۱۳۹۳/۱۰/۳ - ۲۰:۳۸
رییس قوه قضاییه: 
اعدام پنهان و تضییع حقوق زنان ادعای تکراری مدعیان دروغگوست
رییس قوه قضاییه درخصوص ادعای اجرای «اعدام گروهی و پنهان» در ایران، با تکذیب چنین ادعایی گفت: تقاضای ما از مدعیان دروغگو که چنین ادعای کذبی را مطرح کرده‌اند این است که اسامی، زمان و مکان چنین اعدامی را اعلام کنند تا ما هم بدانیم و پاسخ‌های لازم را به آنان بدهیم.
آیت‌الله «صادق آملی‌لاریجانی» در جلسه مسئولان عالی قضایی به قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرد و با تأکید بر اینکه در قطعنامه اخیر نیز ادعاهای کذب قبلی با رنگ و لعابی جدید تکرار شده و نیاز چندانی به تکرار پاسخ ندارد، افزود: اصرار بیش از حد بر تکرار ادعاهای دروغین از سوی یک سازمان رسمی بین‌المللی آن هم به استناد حرف‌های ضدانقلاب و دشمنان این نظام اسلامی، جای تأسف و تعجب دارد.وی با اشاره به اینکه بیشترین درصد اعدام‌های انجام شده مربوط به قاچاقچیان موادمخدر بوده، اسامی آنان نیز معلوم است و در روند اجرای حکم به خانواده آنان نیز اعلام می‌شود، تصریح کرد: پیش از این نیز در گزارشی اعلام شده بود که چندین نفر در اصفهان بدون محاکمه اعدام شده‌اند؛ که اسامی اعلام شده از سوی مدعیان وجود خارجی نداشت و این بار نیز توصیه ما این است که اسامی، زمان و مکان اعدام‌های ادعا شده را اعلام کنند تا پاسخ لازم داده شده و دروغ بودن ادعایشان ثابت شود.آیت‌الله آملی لاریجانی با ابراز تأسف از برخورد دوگانه غرب با مفهوم حقوق بشر و ابزار دست شدن نهادهای بین‌المللی از سوی دولت‌های زورگو به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: در حال حاضر مردم بحرین برای دستیابی به حقوق و تعیین سرنوشت خود درحال مقابله هستند اما هیچ نهادی به تضییع حقوق آنان اشاره نمی‌کند. وی ادامه داد: آیا آنان حقوق بشر ندارند و آیا مردم بی‌دفاع غزه که چندین هفته زیر بمباران بودند و کودک وجوان و پیر سالخورده تکه تکه می‌شدند حقوق بشر ندارند؟
 
 تضییع حقوق زنان در ایران، دروغ تکراری است
رییس قوه قضاییه همچنین ادعای مطرح شده درخصوص تضییع حقوق زنان در ایران را دروغ تکراری دیگری خواند و تصریح کرد: زنان در کشور ما حسب قانون می‌توانند در مناصب و مقامات و امور مختلف حضور یابند اما صرف حضور نداشتن آنان در برخی مناصب دلیل تضییع حقوقشان نیست؛ کمااینکه به طور مثال تاکنون در آمریکا نیز هیچ زنی رییس جمهور نشده است؛ پس ما نیز باید بگوییم فعالیت زنان در آمریکا محدود و حقوق آنان تضییع شده است؟
 
    با دشمن همصدا نشوید
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به حق طبیعی و مسلم ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای اشاره کرد و با تأکید مجدد بر اینکه مردم ایران به هیچ وجه از حقوق خود در این زمینه عقب‌نشینی نخواهند کرد، اظهارکرد: متأسفانه برخی‌ها از طریق رسانه‌ها به صورت آگاهانه یا از روی جهل و هم‌صدا با دشمنان، حق طبیعی و مسلم ایران در دستیابی به دانش هسته‌ای را زیر سوال می‌برند و ضرورت‌های دستیابی به این دانش مهم را نادیده می‌گیرند و اصل آن را نیز بی‌اهمیت می‌دانند.آیت‌الله آملی لاریجانی با طرح این پرسش که «اگردستیابی به دانش انرژی هسته‌ای چندان مهم نیست و دستاوردی برای ملت ایران ندارد پس چرا غربی‌ها به صورت همه جانبه در مقابل دستیابی ما به این دانش ایستاده‌اند و انواع تحریم‌ها و توطئه‌ها را به کار گرفته‌اند»، افزود: ضرورت دستیابی به این دانش مهم بر کمتر کسی پوشیده است و مسئله روشن این است که عده‌ای می‌خواهند هم‌صدا با دشمنان ایران در روند مذاکرات خدشه وارد کنند و ساز مخالف بزنند؛ اما توصیه ما به تیم مذاکره کننده این است که به پشتوانه حمایت همه جانبه مردم و مسئولان به کار خود با دقت و صلابت ادامه دهند و قدمی از حقوق هسته‌ای ملت عقب‌نشینی نکنند.
 
 فضلا معارف دینی را بسط دهند
رییس دستگاه قضا گسترش عرضه معارف عمیق دینی و قرآنی از سوی عالمان دینی و اندیشمندان اسلامی را نیازمند برنامه‌ریزی مستمر دانست و بیان کرد: بهره‌گیری از معارف عمیق دینی و قرآنی در ایام خاصی از سال مانند محرم و صفر و ماه مبارک رمضان و زدودن خرافه‌ها از ساحت شعایر عظیم الهی نیازمند برنامه‌ریزی مستمر مراکز دینی و عالمان و روحانیون در تمام طول سال است. وی در پایان با آرزوی قبولی طاعات و عبادات ملت ایران و تمام شیعیان در عزاداری‌های ماه‌های محرم و صفر و با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و ولادت حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع)، با تأکید براینکه تعظیم و تکریم شعایر الهی نشانه تقوای قلوب است، گفت: ملت بزرگ ایران در دو ماه گذشته با شور و اشتیاق به اقامه عزای ائمه اطهار(ع) و عزاداری تاسوعا و عاشورا و اربعین حسینی و وفات پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) پرداختند و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب، همه ساله شاهد افزایش سطح معرفت‎ها از طریق اقامه این عزاداری‌ها و تبیین معارف دقیق و عمیق در این مراسم باشیم. رییس قوه قضاییه همچنین با تأکید براینکه «امیدواریم در بستر و روند برگزاری این عزاداری‌ها به معرفت‌های عزاداران افزوده شود»، ادامه داد: امیدواریم همه مسئولان امور فرهنگی و دینی کشور با برنامه‌ریزی مستمر و با درک صحیح از ضرورت تبیین معارف حقیقی و انسان‌ساز دینی و توحیدی، از فرصت‌های مربوط به اقامه عزای ائمه اطهار(ع) و ماه مبارک رمضان و سایر ایام بهره ببرند و به برگزاری بهتر این مراسم توأم با عرضه معارف دینی و توحیدی و زدودن خرافه‌ها و موارد کذب و جعلی وارد شده به ساحت این معارف کمک کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی معارف عظیم الهی را که فقراتی از آن در روایات ائمه و اهل بیت(ع) و دعاهای مختلف ذکرشده، کلید سعادت بشر دانست و تصریح کرد: توقع از روحانیون و عالمان دینی و اهل حوزه و مروجان دین این است که معارف قرآنی و معارف اهل بیت را به خوبی و متناسب با عمق و غنای معنوی آن ترویج کنند.وی با اشاره به بخش‌هایی از دعای جوشن کبیر، از این دعای عظیم به عنوان نمونه‌ای از معارف قابل توجه و قابل تأمل نام برد و گفت: تمام متن این دعا حاوی معارف عمیق دینی و توحیدی است و فقراتی از این دعا مانند «یَا مَنْ کُلُّ شَیْ‏ءٍ خَاضِعٌ لَهُ یَا مَنْ کُلُّ شَیْ‏ءٍ خَاشِعٌ لَهُ یَا مَنْ کُلُّ شَیْ‏ءٍ کَائِنٌ لَهُ یَا مَنْ کُلُّ شَیْ‏ءٍ مَوْجُودٌ بِهِ یَا مَنْ کُلُّ شَیْ‏ءٍ مُنِیبٌ إِلَیْهِ یَا مَنْ کُلُّ شَیْ‏ءٍ خَائِفٌ مِنْهُ یَا مَنْ کُلُّ شَیْ‏ءٍ قَائِمٌ بِهِ یا مَنْ کُلُّ شَیٍ صائِرٌ إِلَیْهِ، یا مَنْ کُلُّ شَیٍ یسبح بحمده، یا مَنْ کُلُّ شَیٍ هالِکٌ إِلاّ وَجْهَهُ» دریای عمیقی از توحید است.رییس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه نباید این سفره گسترده را رها کرد و پس از ماه‌های عزاداری و ایام خاص مذهبی به حال خود گذاشت، نیز یادآورشد: وظیفه اهل علم و فضلا و اندیشمندان دینی است که به صورت دقیق و مستند و در طول سال به بسط معارف دینی در منابر و مراکز دینی و صدا و سیما بپردازند.در ادامه این جلسه، مسئولان عالی قضایی پیش نویس سیاست‌های حقوقی ‌ـ قضایی برنامه ششم توسعه کشور را در دستور کار قرار دادند و آن را به تأیید نهایی رساندند.
  • منیره کامران

ابلاغ بخشنامه جدید در مورد زندانیان مهریه

منیره کامران | جمعه, ۵ دی ۱۳۹۳، ۰۸:۰۵ ب.ظ

ابلاغ بخشنامه جدید در مورد زندانیان مهریه

موضوع زندانی شدن محکومان مهریه و دیه یکی از معضلات جامعه طی سال‌های اخیر بوده و با رواج تعیین مهریه‌های سنگین برای زنان و اجرا گذاشتن آن و همچنین ناتوانی مردان در پرداخت مهریه باعث شده بود بر اساس ماده ۲قانون اجرای محکومیت‌های مالی تعداد زیادی از مردان راهی زندان شوند.بر اساس آمار ستاد دیه کشور، در حال حاضر ۱۲ هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد در زندان‌ها به سر می‌برند که از این تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ نفر زندانی مهریه هستند.همچنین طی سال های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شده اند.افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تاکید مقام معظم رهبری برای زندان زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد.بر اساس این گزارش به نقل از ستاد حقوق بشر، آیت الله صادق لاریجانی نخستین بار ۱۴ تیر ماه در جلسه مسوولان عالی قضائی از تدوین این آئین نامه خبر داد و اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنابر توصیه مقام معظم رهبری، بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متاسفانه عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعا معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست.نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.سرانجام روز گذشته(۹مردادماه)، اصلاح این آئین نامه طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰-۳۱/۴/۹۱ به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.در متن این بخشنامه آمده است:در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر “ممتنع” و نیز ” درصورتی که معسر نباشد” در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود.”

صادق آملی لاریجانی
  • منیره کامران