پایگاه اطلاع رسانی حقوق

مشاوره حقوقی عدل گستر منیره کامران

پایگاه اطلاع رسانی حقوق

مشاوره حقوقی عدل گستر منیره کامران

خدایا همواره تو را سپاس می گذارم ، که هر چه در راه تو و در راه پیام تو پیشتر می روم و بیشتر رنج می برم ، آنها که باید مرا بنوازند ، می زنند ، آنها که باید همگامم باشند ،سد راهم می شوند، آنها که باید حق شناسی کنند ،حقکشی می کنند، آنها که باید دستم را بفشارند ، سیلی می زنند ، آنها که باید در برابر دشمن حمله کنند ، پیش از دشمن حمله میکنند و آنها که باید در برابر سم پاشی های بیگانه ستایشم کنند ، تقویتم کنند، امیدوارم کنند و تبرئه ام کنند ، سرزنشم می کنند ، تضعیفم می کنند ، نومیدم می کنند ،متهمم می کنند، تا در راه تو از از تنها پایگاهی که چشم یاری دارم و پاداشی ،نومید شوم ، چشم ببندم ، رانده شوم …تا تنها امیدم تو شود چشم انتظارم تنها به روی تو باز ماند ، تنها از تو یاری طلبم ، تنها از تو پاداش گیرم ، در حسابی که با تو دارم شریکی نباشد تا :

تکلیفم با تو روشن شود ، تا تکلیفم با خودم معلوم گردد تا حلاوت اخلاص را که هر دلی اگر اندکی چشید ، هیچ قندی در کامش شیرین نیست _ بچشم .


نویسندگان
آخرین نظرات

سوال و جواب حقوقی

منیره کامران | پنجشنبه, ۶ تیر ۱۳۹۲، ۰۸:۳۶ ق.ظ

پاسخ1 :
با سلام
ابتدا مواد قانونی مرتبط با سوال شما
با توجه به مواد 1168 قانون مدنی : نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین( پدر و مادر) است.
مواد 1169قانون مدنی :برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و بعد از آن با پدر است.
تبصره: بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت ( نگهداری) طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد .
نکته:برای نگهداری طفل مادر تا 2 سال از تاریخ ولادت اولویت دارد و بعد از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر در مورد اطفال اناث( دختر) که تا 7 سال حضانت با مادر است.
ماده 1171 قانون مدنی : در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
نکته : در صورت فوت پدر ولایت به جد پدری می رسد
در صورت فوت پدر و مادر حضانت به جد پدری در صورت نبودن او به وصی میرسد
و اگر از این گروه کسی نباشد حضانت با قیم منصوب از دادگاه است . نکته: در تعیین قیم خویشان کودک با داشتن صلاحیت مقدمند.
ماده 825 قانون مدنی: وصیت بر دو قسم است : تملیکی و عهدی
ماده 826 قانون مدنی: وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال را از خود برای بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند. وصیت عهدی: عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور نماید.
وصیت کننده: موصی
کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است : موصی له
مورد وصیت: موصی به
و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود : وصی
پاسخ سوال
ولی قهری: پدر بزرگ
ولی قانونی : همانطور که از نامش پیداست شخصی است که به حکم دادگاه منصوب میگردد.
زوج می تواند در قالب وصیت عهدی عمل نماید
و زوجه خود را به این امر نائب کند در این صورت زوجه که عنوان وصی به او تعلق دارد بعد از فوت زوجه با قبول این سمت ملزم به انجام وصیت عهدی است
وصیت نسبت به اموال تا ثلث دارایی متوفی است و نسبت به انجام تعهد منوط به قبول موصی است که به عنوان ولی قانونی از طرف دادگاه منصوب میگردد و حضانت فرزندانش را بر عهده میگیرد
در صورت حدوث اختلاف در اموال بین ولی قهری( پدر بزرگ) و ولی قانونی ( مادر) دادگاه راسا به دادستنان اعلام می نماید شخصی را که مورد اعتماد طرفین است به سمت ناظر تعیین نمایند

سوال 2:
مهریه چیست؟ تا چغدر باید پرداخت شود؟ قانون گفته 110 سکه ؟ آیا بیشتر ان بی مورد است؟اگر استتاعت دادن نداشته باشد زوج چه کاری انجام دهد؟
پاسخ 2. با سلام
بر طبق ماده 1078 قانون مدنی مهریه عبارت است از هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.
ماده 1079 قانون مدنی مهر باید بین طرفین  تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 قانون مدنی تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده 1081 قانون مدنی اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهریه در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده 1082 به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و می تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در ان بنماید.
همانگونه که میدانیم مهریه به عنوان هدیه برای خانوم ها در نظر گرفته شده است و مرد با توجه به استطاعت خود این دین قانونی و شرعی را باید بر عهده بگیرد .به تبع عقد نکاح برای زن و مرد حق حبس به وجود می اید و زن می تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده است از تمکین در برابر مرد امتناع نماید و متقابلا مرد نیز می تواند پرداخت مهر را منوط به تمکین زن نماید.اما عملا قانون مدنی این اصل مسلم معاملات معاوضی را در خصوص نکاح به سکوت برگزار می کند و تنها از حق حبس زن سخن می گوید.
اما پرداخت مهریه
در صورت اثبات اعسار یا تقسیط مهریه و نهایتا اجرای ان زوج بازداشت نمی شود اما چنانچه مهریه بیش از 110 سکه بهار ازادی یا معادل ان باشد نسبت به این تعداد سکه ملاعت زوج ملاک پرداخت بوده و زوج از بابت این مازاد بازداشت نمی شود و در این شرایط زوجه تنها می بایست نسبت به معرفی و توقیف اموال زوج به غیر از مستثنیات دین اقدام کند
اما تصویب این قانون تاثیری در تمایل زوجین به تعیین میزان مهریه بیش از 110 سکه ندارد چرا که تحت هر شرایطی احتمال بازداشت زوج بابت قسمتی از مهریه تا سقف 110 سکه وجود دارد.
اما زوج در صورت نداشتن استطاعت ؟
بعد از صدور حکم و یا همزمان با رسیدگی موضوع مهر خوانده (شوهر ) می تواند با دادن دادخواست اعسار ( یا تقسیط) تقاضای رسیدگی و صدور حکم را داشته باشد.بعد از صدور حکم معمولا دادگاهها دادخواست اعسار را می پذیرند ولی رسیدگی به موضوع اعسار منوط به قطعی شدن حکم ( پرداخت مهریه) می باشد.
رسیدگی به موضوع اعسار مانند تمام موضوعات حقوقی با دادن دادخواست و تعیین وقت رسیدگی می باشد .
مدارک مورد نیاز:  برگه قضایی دادخواست- استشهادیه محلی( اصولا 4 نفر) -کپی دادنامه صادره در خصوص مهریه- مدارک مصدق وضعیت مالی از جمله فیش حقوقی و غیره


سوال 3
پاسخ  3: اگر چکی پاس نشود در چه صورت میتوان برگشت زد؟ منظور قوانین جدید چک
پیرو سوال این دوست عزیز باید عرض کنم ابلاغیه مربوط به 7 ساله شدن رفع سوء اثر از چک برگشتی بیان شده که با هدف سخت گیرانه تر شدن صدور استفاده از چک در نظر گرفته شده است.
بر اساس اساس ابلاغیه  اطلاعات مربوط به هر گونه چک برگشتی در صورتی که صاحب چک مراحل رفع سوء اثر را انجام ندهد تا 7 سال در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد بود.
چک ها به دو دسته حقوقی و کیفری تعیین شده ه اند
چک های حقوقی به چک های گفته می شود که :
1. جکی دارای وعده باشد
2.هرگاه چک بابت ضمانت انجام تعهد یا تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد
3.هرگاه چک سفید امضاء باشد
4.در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است
5. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد
6. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا صادر شده است
7. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول ان به بانک مراجعه نکند یا طرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ( یعنی برگشتی از بانک ) شکایت ننماید.
مطالبه وجه چک  :  دادگاههای حقوقی    دادسراها      اجرای ثبت
اجرائیه گذاشتن چک از سوی مراجع ثبتی دارای شرایط زیر باید باشد:
1.چک به عهده یکی از بانکهای مجاز کشور صادر شود
2. بانک محال الیه مطابقت امضای صادر کننده با چک بلامحل یا نمونه امضای موجود وی در بانک را تصدیق کرده باشد.
3.برای معرفی اموال منقول و غیر منقول از صادر کننده چک توصیه می شود
اما اگر موجودی حسابی کم بود یا حساب صادر کننده فاقد مبلغ معین بود از طریق شعبه مربوط چک برگشت میخورد که این موضوع به تنهایی کافی برای رسیدن به پولتان نیست
شما بعد از برگشت زدن چک 6 ماه فرصت دارید که به مراجع قضایی شکایت کنید و به عنوان خواهان فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمر و سایر تشریفات قانونی آن را تحویل دادگاه نمایید. • منیره کامران

پرسش و پاسخ حقوقی

سوال حقوقی

نظرات  (۴)

 • کامران میرمحمدی
 • ممنونم از توجهتون به عرایض بنده
  پاسخ:
  با سلام
  انجام وظیفه است
  سلام خانم کامران
  ممنون از وبلاگ خوبتون
  ممکنه درباره مهریه توضیح بدهید
  تا چه مقدار باید پرداخت بشه ؟ شنیدم قانون گفته 114 سکه ، یعنی بیشترش الکیه ؟ اگر استتاعت دادن نداشته باشی چی میشه ....
  پاسخ:
  با سلام
  به قسمت پرسش و پاسخ مراجعه کنید.
  با سلام،آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به مجازات بازدارنده را دارد یا ماده 9قانون شورا را  نسخ کرده؟با تشکر
  پاسخ:
  با سلام خیر
  زیرا کتاب پنجم  از باب تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 و اصلاحات آن مصوب 01/02/1392 موجب نسخ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف نمیگردد .زیرا
  ماده 9 شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید:
  الف  در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون ( 30.000.000 ) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
  ب  تامین دلیل
  تبصره  شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.


  سلام
  آیا اگر در قولنامه حدود و مشخصات ملک اشتباه قید شود ولی در محضر طبق سند ملک منتقل گردد، خریدار میتواند مدتی بعد نسبت به مغایرت قولنامه با سند شاکی شود؟
  و یا میتواند سند جدیدی با مشخصات قولنامه تهیه کند؟

  لازم به ذکر است که سند مربوط به یک قطعه باغ بوده که مساحت در سند دو قفیض و نیم (معادل 360 متر) ذکر گردیده است.
  ولی در قولنامه بجای ذکر مساحت حدود ملک مثلا از کجا تا کجا قید گردیده که به چهارصد متر میرسد!
  در صورت شکایت ملک مجاور که به حدود آن تعرض شده، چه کسی مسؤل است؟
  ممنون از توجهتون
  پاسخ:
  بله چون مستند عقدبیع همان ایجاب وقبولی بوده که منجربه تنظیم مبایعه نامه یاقولنامه شده وتنظیم سندرسمی صرفا جهت رعایت تشریفات میباشدلذا حدودومشخصات ومبیع ازنظرمقداروکیل وزرع بایستی با سندعادی مطابقت داشته باشد ودرصورت مراجعه ذینعفع به مراجع قضایی منجربه ابطال سندرسمی میگردد که به استناد ماده 351و355قانون مدنی منجربه ایجاد حق فسخ بایع میگردد.

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی